JABATAN UNDANG-UNDANG JABATAN UNDANG-UNDANG

OBJEKTIF

  • Mengemaskini undang-undang kecil yang diterimapakai oleh Majlis dari semasa ke semasa, iaitu dengan menggubal dan membuat pindaan sekiranya perlu

  • Memastikan tindakan undang-undang berjalan dengan adil dan saksama mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan

 

FUNGSI JABATAN

  • Memberi khidmat nasihat berhubung dengan perundangan

  • Menjalankan tugas-tugas pendakwaan di mahkamah

  • Menyediakan dan menyemak surat-surat perjanjian dan dokumen kontrak untuk Majlis

  • Menyediakan dokumen-dokumen dan notis-notis yang berhubungkait dengan penguatkuasaan undang-undang

  • Menggubal, menyemak dan meminda undang-undang kecil, kaedah, peraturan dan perintah sekiranya perlu

  • Pengendalian dan semakan kertas-kertas saman, pertuduhan dan pengaduan

  • Memberi pendidikan perundangan melalui perjumpaan, taklimat dan sebaran risalah mengenai undang-undang yang digunapakai oleh Majlis

Kembali Ke Jabatan