MENU

 

Sungai Petani merupakan bandar kedua terbesar di negeri Kedah Darul Aman. Ianya juga sedang mengalami pertumbuhan pesat dan banyak diperkatakan tentang kemajuan pembangunan yang dialaminya. Selaras dengan itu pihak Majlis juga sedang menuju ke arah bandar dalam taman dengan usaha-usaha untuk mempercantikkan persekitarannya. Pihak Majlis juga akan memperkenalkan identitinya yang tersendiri yang meliputi bunga, burung dan pokok.