MENU
F.     PERHATIAN KEPADA CALON

 

1. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan / Pihak Berkuasa Tempatan / Badan Berkanun hendak dibuat melaui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan Salinan Rekod Perkhidmatan yang telah dikemaskini dan Laporan Nilaian Tahunan terkini sepertimana mengikut Peraturan 17 di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2005).
2. Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dengan butiran dan maklumat yang diperlukan.
3. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat-syarat seperti dalam iklan akan di tolak serta merta.
4. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
5. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap TIDAK BERJAYA.
6. Perbelanjaan menghadiri temuduga ditanggung sendiri oleh pemohon.