D.     ALAMAT PERMOHONAN

 

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah di alamatkan kepada :
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah,
Menara MPSPK, Jalan Patani,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.
(u/p : Bahagian Sumber Manusia)
PERHATIAN :
SILA CATATKAN NAMA JAWATAN DI SEBELAH KIRI BAHAGIAN ATAS SAMPUL SURAT PERMOHONAN.

 

E.     TARIKH TUTUP PERMOHONAN

 

Tarikh tutup permohonan ialah pada atau sebelum : 19 NOVEMBER 2017 (AHAD)