C.     CARA PERMOHONAN

 

1. Borang Permohonan :
  a) Semua borang permohonan boleh di muat turun melalui laman portal MPSPK (www.mpspk.gov.my).
  b) Borang Permohonan yang lengkap diisi hendaklah diposkan ke alamat seperti di bawah atau di hantar sendiri oleh pemohon ke Pejabat MPSPK.
  c)

Borang Permohonan yang dihantar melalui fax atau email tidak akan dilayan.

  d) Satu borang permohonan adalah sah untuk satu jawatan sahaja.
 
2. Dokumen sokongan :
  a) 1 keping gambar berukuran passport.
  b) Salinan sijil lahir.
  c) Salinan kad pengenalan.
  d) Lain-lain sijil yang berkaitan jawatan yang dipohon.
 
PERHATIAN :
SEMUA SALINAN DOKUMEN SOKONGAN DI ATAS HENDAKLAH DIPERAKUI SAH OLEH PEGAWAI KERAJAAN DARI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL SAHAJA.