PEMANDU KENDERAAN GRED H11

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
  a) Warganegara Malaysia;
  b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  c) i)

Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

    ii) Lesen memandu Kelas D / E / E1 / E2 / F / G / H / I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan
    iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.
Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu :
• Lesen D : RM 1,264.15
• Lesen E / E1 / E2 : RM 1,310.30
• Lesen F / H : RM 1,356.45
• Lesen G / I : RM 1,402.60
 
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-sekurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.