MENU


KADAR CAJ-CAJ BARU MULAI 01 JANUARI 2020

Bersama-sama ini dilampirkan kadar caj-caj yang dikenakan mulai 01 Januari 2020 untuk tindakan pihak tuan selanjutnya.

BIL. KETERANGAN KADAR PERINCIAN
1. Proses pindahmilik (Borang I / Borang J) RM 50.00

Setiap Pegangan

2. Carian RM 50.00

Setiap Pegangan

3. Salinan Pelan
- Saiz A4
RM 50.00

Setiap Salinan

- Photocopy Sendiri (Bersaiz Besar) RM 50.00 (Kekal)

Setiap Helai

4. Salinan-salinan dokumen
- Tawaran penyewaan
- Resit
RM 10.00

Setiap Dokumen

5. Bayaran proses pertukaran nombor bangunan RM 30.00 (Kekal)

Setiap Kes

6. Pertukaran nombor bangunan (yang diluluskan) RM 300.00 (Kekal)

Setiap Kes

7. Permohonan penomboran bangunan RM 50.00

Setiap Kes

8. Pengesahan maklumat bangunan-bangunan dalam kawasan pentadbiran Majlis RM 50.00

Setiap Pegangan

9. Maklumat nama-nama taman-taman perumahan dalam kawasan Majlis RM 150.00

Setiap Permohonan

10. Maklumat jumlah unit pegangan RM 150.00

Mengikut taman, jalan, lorong yang sama

11. Lapor Kosong 25%

Peratusan dari jumlah setahun

12. Proses tukar nama / pindahmilik sewaan bangunan RM 200.00

Setiap Permohonan

13. Caj sitaan premis Majlis (kecuali waris) RM 200.00

Setiap Kali Sitaan

14. Tapak promosi sementara (tanah Majlis) RM 100.00 (Kekal)

Setiap Permohonan