MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN

BAHAGIAN PERLESENAN & IKLAN
1. Permohonan lesen premis perniagaan yang berisiko akan diluluskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja
2. Permohonan lesen premis perniagaan yang tidak berisiko akan diluluskan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
3. Permohonan lesen iklan di premis perniagaan akan diluluskan dalam tempoh dua (2) hari bekerja
4. Permohonan lesen iklan sementara akan diluluskan dalam tempoh satu (1) hari bekerja
5. Permohonan lesen iklan luar (billboard) akan diluluskan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
6. Permohonan lesen penjaja bergerak, penjaja statik, pasar malam akan diluluskan dalam tempoh satu (1) hari bekerja

 

BAHAGIAN KESIHATAN AM
1. Menjalankan kerja-kerja kawalan haiwan merayau mengikut zon dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
2. Menjalankan kerja-kerja berkaitan kawalan vektor dalam tempoh lima hari (5) hari bekerja
3. Aduan mengenai masalah keselamatan mutu makanan akan disiasat dan diambil tindakan dalam masa tiga hari (3) hari bekerja

 

BAHAGIAN INSPEKTORAT
1.

Membuat pemantauan / kawal selia perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam setiap hari kepada Syarikat e-Idaman Sdn. Bhd.

  • Kutipan sisa pepejal kawasan komersial / pasar dalam tempoh dua (2) kali seminggu
  • Pemotongan rumput satu pusingan jalan utama dalam tempoh sebulan sekali untuk empat belas (14) hari satu pusingan jalan utama
  • Pembersihan longkang dalam tempoh dua (2) minggu sekali (jalan utama / pusat bandar) dan satu (1) bulan sekali (taman perumahan)
2. Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan tapak pelupusan sampah tujuh (7) hari seminggu supaya mematuhi SOP yang ditetapkan mengikut perjanjian
3. Menyiasat dan menyediakan laporan kacau ganggu awam (semak samun) dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
4. Menyiasat dan menyediakan laporan aduan mengenai alam sekitar dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan