MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PENGUATKUASAAN

1. Menyelesaikan setiap pertanyaan kompaun dalam tempoh satu (1) hari bekerja
2. Memberi maklumbalas kepada aduan awam dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
3. Memberi maklumbalas terhadap notis amaran dalam tempoh satu (1) hari bekerja
4. Menyediakan Bil Am dalam tempoh satu (1) hari bekerja