MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

1. Penilaian pegangan baru dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh penerimaan Borang F
2. Pindaan nilaian tambahan bangunan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh lawat
3.

Permohonan pindahmilik yang mematuhi syarat dalam tempoh satu (1) hari bekerja

  • Permohonan yang diterima melalui pos atau secara berkelompok dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
4. Pendaftaran aset (dokumen lengkap) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
5. Pemeriksaan aset dalam masa setahun sekali
6. Merekod permohonan sewaan gerai dalam tempoh lima (5) hari bekerja
7. Pengeluaran surat tawaran sewa dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja selepas keputusan temuduga
8. Memproses permohonan tuntutan balik pertaruhan (borang lengkap) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja
9. Proses pemfailan jadual petak (permohonan lengkap) dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
10. Mengeluarkan sijil pendaftaran badan pengurusan bersama (JMB) (borang lengkap) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja