MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN LANSKAP & REKREASI

1. Kelulusan permohonan pelan lanskap dalam tempoh lima puluh tujuh (57) hari dari tarikh permohonan
2. Memastikan tindakan atas aduan pokok / alatan permainan dilaksanakan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja
3. Perkhidmatan / penyewaan hiasan pokok bunga disediakan kepada jabatan kerajaan, swasta, institusi pendidikan, NGO dan awam. Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari bekerja sebelum tarikh majlis