MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

1. Memastikan tempahan percetakan dalaman disiapkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
2. Menguruskan edaran surat-surat luaran yang lengkap diterima dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
3. Menguruskan tuntutan bayaran perubatan yang lengkap (berdasarkan Pekeliling Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Bilangan 21/2009 dalam tempoh (3) hari bekerja
4. Memastikan kakitangan menghadiri kursus / latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun
5. Mengeluarkan Surat Pengesahan Perubatan (Guarantee Letter) dalam tempoh satu (1) hari bekerja
6. Memaklumkan keputusan temuduga pada calon selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh temuduga
7. Mengurus, menyedia serta mengemaskini rekod-rekod buku perkhidmatan dari tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh menerima perubahan yang lengkap
8. Hari Bertemu Pelanggan dalaman diadakan satu (1) kali setahun