MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PERANCANG BANDAR

1. Menyelaras penyediaan rancangan pemajuan dari semasa ke semasa
2. Kelulusan kebenaran merancang dalam tempoh lima puluh tujuh (57) hari bekerja
3. Perlanjutan kelulusan kebenaran merancang dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja
4. Kelulusan kebenaran merancang terhad dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja
5. Perlanjutan kelulusan kebenaran merancang terhad dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
6. Khidmat nasihat perancangan (perkhidmatan kaunter) dalam tempoh satu (1) hari bekerja
7. Permohonan pembelian pelan dalam tempoh satu (1) hari bekerja
8. Permohonan ulasan pengesahan gunatanah (zonning) dalam tempoh satu (1) hari bekerja