MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN AUDIT DALAM

1. Menyediakan rancangan tahunan audit yang telah diluluskan oleh Yang Dipertua sebelum atau pada 31 Januari tahun berkenaan dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bilangan 1 tahun berkenaan
2. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit empat (4) kali setahun