MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM & KORPORAT

1. Maklumbalas penerimaan aduan dijawab dalam tempoh satu (1) hari bekerja
2. Mesyuarat Pengurusan Aduan dibuat dua belas (12) kali setahun
3. Soal selidik kepuasan pelanggan dibuat dua (2) kali setahun