MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Memastikan permasalahan sistem / ralat diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh permohonan diterima
2. Penambahbaikan / perubahan ke atas sistem sedia ada diselesaikan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
3. Pengurusan kandungan laman web dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
4. Memastikan semua permasalahan email diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima
5. Penambahbaikan perkakasan dalaman / cawangan oleh pegawai dalaman diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan
6. Proses 'backup' data SBPBT (Oracle) dilakukan secara harian