MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN BANGUNAN

1.

Permohonan Pelan Bangunan Baru

 • Dewan Orang Ramai
 • Hotel
 • Institusi
 • Masjid / Surau
 • Perniagaan
 • Rumah Ibadat Bukan Islam
 • Rumah Kediaman
 • Skim Industri
 • Skim Perumahan
 • Stesyen Minyak
37 hari bekerja
2.

Permohonan Pelan Bangunan Bagi Cadangan Tambahan dan Pindaan

 • Hotel
 • Institusi
 • Masjid / Surau
 • Perniagaan
 • Rumah Ibadat Bukan Islam
 • Rumah Kediaman
 • Skim Industri
 • Skim Perumahan
 • Stesyen Minyak

37 hari bekerja

 
 • Pelan Setara Majlis
7 hari bekerja
3.

Permohonan Bagi Pelan Permit Sementara

 • Industri
 • Ladang Solar
 • Ladang Ternakan Ayam
 • Menara / Struktur Telekomunikasi
 • Papan Dendeng / Rumah Pekerja / Stor
 • Papan Iklan
 • Perniagaan
 • Pondok Pengawal
 • Semurup (Awning)
 • Stesyen Minyak
 • Struktur Terbuka di Atas Tanah Kerajaan
27 hari bekerja
4.

Permohonan Pelan Sokongan

 • Pelan Konkrit Tetulang (R/C)
 • Pelan Kelengkapan Sanitari (S/I)
 • Pelan Penamaan Taman, Nama Jalan dan Nombor Premis
21 hari bekerja
5.

Notis Memulakan Kerja (Borang B)

 • Pemakluman atau teguran akan diberikan
14 hari bekerja
6.

Proses Pemantauan Semasa Pembinaan

 • Pemakluman atau teguran akan diberikan
14 hari bekerja
7.

Permohonan Borang F (Sijil Siap & Pematuhan)

 • Pemakluman Pendepositan Sijil Kesiapan dan Pematuhan (CCC)
10 hari bekerja