MENU

 

PIAGAM PELANGGAN
BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT (OSC)

1. Memberi layanan kaunter dengan berbudi bahasa dan waktu menunggu dalam tempoh 5 minit
2.

Menerima dan mengedar permohonan :-

 • Kebenaran Merancang
 • Laporan Ketidakpatuhan Sistem CCC
 • Notis Penyiapan Berperingkat (G1-G21)
 • Pelan Bangunan
 • Pelan Jalan dan Pelan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan
 • Pelan Jalan dan Perparitan
 • Pelan Kejuruteraan
 • Pelan Kerja Tanah
 • Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan dan Perparitan
 • Pelan Konkrit Tetulang
 • Pelan Lampu Jalan
 • Pelan Lanskap
 • Pelan Nama Taman
 • Pelan Sanitari
 • Pendepositan CCC dan Borang G
 • Permit Pembinaan Kecil
 • Permit Sementara Bangunan
 • Permohonan CFO
 • Serentak : KM + PJ - Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
 • Serentak : KM + PB - Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan
 • Serentak : PB + PJ - Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
 • Serentak : KM + PB + PJ - Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan

Dengan syarat disertakan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap

3.

Menerima dan mengedar permohonan :-

 • Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)
 • Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)
4. Mengedarkan permohonan yang diterima lengkap dalam tempoh 1-2 hari bekerja
5. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dua (2) kali sebulan
6. Menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari bekerja
7. Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
8. Kami berjanji akan bertindak segera terhadap aduan-aduan yang diterima melibatkan Unit Pusat Setempat (OSC)