MENU
BIL. LOKASI NOMBOR KEDAI KADAR SEWA SEBULAN DEPOSIT
1. INDUSTRI TAMAN RIA JAYA No. 3, No. 4, No. 7 & No. 9 RM 90.00 3 Bulan Sewa : RM 210.00
Air : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 660.00
2. MEDAN SELERA BAKAR ARANG No. 4
(Tingkat Bawah)
RM 120.00

3 Bulan Sewa : RM 360.00
Air : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 810.00

3. MEDAN SELERA BAKAR ARANG No. 11A & No. 12A
(Tingkat Atas)
RM 100.00 3 Bulan Sewa : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 450.00
4. KEDAI TAMAN JUBLI PERAK No. 2 & No. 3 RM 150.00 3 Bulan Sewa : RM 450.00
Air : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 900.00
5. WISMA BANDARAN (TINGKAT 1) No. 6A & No. 7A RM 600.00 3 Bulan Sewa : RM 1,800.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 1,950.00
6. WISMA BANDARAN (TINGKAT 2) No. 1B, No. 6B & No. 7B RM 500.00 3 Bulan Sewa : RM 1,500.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 1,650.00
7. WISMA BANDARAN (TINGKAT 3) No. 6C & No. 8C RM 400.00 3 Bulan Sewa : RM 1,200.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 1,350.00
8. STESYEN TEKSI JALAN PETRI No. 5 & No. 18 RM 70.00 3 Bulan Sewa : RM 210.00
Air : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 660.00
9. ARKED NIAGA PEKAN RABU No. 4 & No. 5
(Tingkat Bawah)
RM 200.00 3 Bulan Sewa : RM 600.00
Air : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 1,050.00
10. ARKED NIAGA PEKAN RABU No. 17
(Tingkat Satu)
RM 100.00 3 Bulan Sewa : RM 300.00
Air : RM 300.00
Elektrik : RM 150.00
Jumlah : RM 750.00