MENU

KETUA BAHAGIAN

 

BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM & KORPORAT

Faten binti Sobri
Penolong Pegawai Tabir

 

BAHAGIAN PEJABAT YANG DIPERTUA & HAL EHWAL AHLI MAJLIS

Haji Hamzah bin Mat Ali, PCK
Penolong Pegawai Tadbir

 

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Nurul Shashabilla binti Ahmad Sukri
Pegawai Undang-Undang

 

BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT (OSC)

Ahmad Jamaludin bin Ali
Pegawai Perancang Bandar & Desa

 

BAHAGIAN AUDIT DALAM

Intan Nor Shuhada binti Pauzi
Juruaudit

 

BAHAGIAN PENGURUSAN SP PLAZA

Mohd Zamzuri bin Ishak
Penolong Pegawai Penilaian